400/1972

Annettu Helsingissä 19. päivänä toukokuuta 1972

Asetus yksityisistä teistä annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä kumotaan yksityisistä teistä 28 päivänä joulukuuta 1962 annetun asetuksen (690/62) 9 §:n 2 momentti sekä muutetaan 2 ja 3 § sekä 36 §:n 1 momentti seuraavasti:

Milloin se, joka hakee maanmittaustoimistolta määräystä tietoimitukseen, ei omista tilaa, joka on panttina toimituskustannuksista, on hänen esitettävä pätevä takaus sanottujen kustannusten suorittamisesta.

Yksityistielain 43 §:ssä tarkoitetussa kuulutuksessa ja ilmoituksessa on sen lisäksi, mitä sanotun pykälän 1 ja 3 momentissa on säädetty, mainittava, että asianosaisten on otettava mukaansa tietoimitukseen kaikki hallussaan olevat toimituksen alaisia tiluksia koskevat kartat ja asiakirjat.

36§

Tielautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaalista samoin kuin lautakunnan kokoonpanossa tapahtuneista muutoksista kunnallishallituksen on viivytyksettä tehtävä ilmoitus asianomaiselle maanmittauskonttorille. Jos lautakunta on valinnut itselleen sihteerin, on kunnallishallituksen ilmoitettava myös sihteerin nimi ja osoite maanmittauskonttorille.Tätä asetusta sovelletaan 2 päivästä toukokuuta 1972 lukien.

Helsingissä 19. päivänä toukokuuta 1972

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Vt. maa- ja metsätalousministeri
Ahti Fredriksson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.