25/1972

Annettu Helsingissä 14. päivänä tammikuuta 1972

Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 15 päivänä syyskuuta 1950 annetun asevelvollisuuslain 27 §:ään, sellaisena kuin se on 6 päivänä huhtikuuta 1966 annetussa laissa (221/66) uusi 4 momentti ja 34 §:ään, sellaisena kuin se on 21 päivänä helmikuuta 1969 annetussa laissa (133/69), uusi 2 momentti seuraavasti:

27§

Jos vakinaisessa palveluksessa oleva asevelvollinen, joka on rangaistuslaitoksesta vapaaksi tai ehdonalaiseen vapauteen päästyään palautettu joukkoonsa, on täyttänyt kolmekymmentä vuotta, hänet vapautetaan vakinaisesta palveluksesta rauhan aikana.

34§

Eräistä vakinaisesta palveluksesta kieltäytyneistä asevelvollisista on säädetty erikseen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1972.

Helsingissä 14. päivänä tammikuuta 1972

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Puolustusministeri
Arvo Pentti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.