Säädökset alkuperäisinä: 1972

957/1972
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 16 ja 20 §:n muuttamisesta
956/1972
Laki kansaneläkelain 3 ja 5 §:n muuttamisesta
942/1972
Asetus yrittäjien eläkeasetuksen muuttamisesta
941/1972
Asetus maatalousyrittäjien eläkeasetuksen muuttamisesta
940/1972
Asetus lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta
939/1972
Asetus työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta
935/1972
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta
893/1972
Laki osamaksukaupasta annetun lain muuttamisesta
891./1972
Laki konkurssisäännön väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimassaoloajasta.
845/1972
Asetus kansaneläkeasetuksen muuttamisesta
832/1972
Laki leimaverolain muuttamisesta
813/1972
Asetus valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista
811/1972
Laki leimaverolain 45 §:n muuttamisesta.
810/1972
Autokiinnityslaki
759./1972
Laki kalastuslain muuttamisesta.
745/1972
Asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
734/1972
Laki leimaverolain muuttamisesta
667./1972
Laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun muuttamisesta.
666/1972
Laki valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista
592./1972
Laki Suomen Hallitusmuodon muuttamisesta.
572/1972
Laki kuntien yhdistymiskorvauksista ja -avustuksista
557/1972
Laki pellon käytön rajoittamisesta annetun lain muuttamisesta
556/1972
Laki torjunta-ainelain muuttamisesta
555/1972
Laki eräiden valtion eläkkeiden tarkistamisesta
497/1972
Laki edustajanpalkkiosta annetun lain muuttamisesta.
484/1972
Atomivastuulaki
400/1972
Asetus yksityisistä teistä annetun asetuksen muuttamisesta
399/1972
Asetus jakoasetuksen muuttamisesta
398/1972
Asetus maanmittausmaksusta
373/1972
Laki maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta
361/1972
Kunnallisvaalilaki
358/1972
Laki kansanedustajain valeista annetun lain muuttamisesta
357/1972
Laki valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta
344/1972
Laki leimaverolain muuttamisesta
323./1972
Laki maakaaren 1 luvun 3 §:n muuttamisesta.
322/1972
Laki yksityisistä teistä annetun lain 40 ja 41 §:n muuttamisesta
275/1972
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta
274/1972
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta
252./1972
Laki oikeudenkäymiskaaren luvun muuttamisesta.
247/1972
Laki avioliittolain voimaanpanosta annetun lain 11 §:n 3 momentin kumoamisesta.
241/1972
Laki kansanterveyslain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta
235/1972
Asetus kunnille asuntoalueiden hankkimiseksi myönnettävästä korkotuesta
233/1972
Asetus sairausvakuutusasetuksen muuttamisesta
144/1972
Laki valtion teknillisestä tutkimuskeskuksesta
75/1972
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
67/1972
Laki kansanterveyslain voimaanpanosta
66/1972
Kansanterveyslaki
54/1972
Muutoksia Eduskunnan oikeusasiamiehen johtosääntöön
31/1972
Laki museovirastosta
25/1972
Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta
22/1972
Laki leimaverolain 12 §:n muuttamisesta.
21/1972
Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.