43/1971

Annettu Helsingissä 15. päivänä tammikuuta 1971

Laki valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta 30 päivänä maaliskuuta 1922 annetun lain (78/22) 1 §:n 1 momentin 7 kohta ja 3 §:n 1 momentin 7 ja 8 kohta, sellaisina kuin mainitut lainkohdat ovat 9 päivänä tammikuuta 1970 annetussa laissa (16/70), näin kuuluviksi:

Valtioneuvostossa on yleistä hallitusta ja eri hallinnonhaaroja varten yksitoista ministeriötä, nimittäin:


7) maa- ja metsätalousministeriö,


Valtioneuvostolle kuuluvista asioista käsittelee:


7) opetusministeriö asiat, jotka koskevat yleistä opetustointa, ammattikasvatusta, evankelis-luterilaista kirkkoa ja ortodoksista kirkkokuntaa sekä muita uskonnollisia yhdyskuntia, sikäli kuin ne eivät kuulu jollekin muulle ministeriölle, korkeakoululaitosta, tiedettä ja taidetta sekä urheilua;

8) maa- ja metsätalousministeriö asiat, jotka koskevat maataloutta, metsätaloutta, maanmittausta, asutustoimintaa, eläinlääkintää, metsästystä ja kalastusta sekä valtion vesihallintoa lukuun ottamatta vesiliikennettä;Tämä laki tulee 1 §:n 1 momentin 7 kohdan ja 3 §:n 1 momentin 8 kohdan osalta voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1971.

Mitä muualla on säädetty maatalousministeriöstä, koskee sanotusta ajankohdasta lukien maa- ja metsätalousministeriötä.

Muilta osin tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1971.

Mitä teknillisiä korkeakouluja ja kauppakorkeakouluja koskevissa asioissa on säädetty tai määrätty kauppa- ja teollisuusministeriöstä sekä eläinlääketieteellistä korkeakoulua koskevissa asioissa maatalousministeriöstä tai maa- ja metsauml;talousministeriöstä, koskee 1 päivästä heinäkuuta 1971 lukien vastaavasti opetusministeriötä.

Kauppa- ja teollisuusministeriössä sekä maa- ja metsauml;talousministeriössä vireillä olevat edellä mainittuja korkeakouluja koskevat asiat siirtyvät 1 päivänä heinäkuuta 1971 opetusministeriölle, ei kuitenkaan niiden valtionavustusten ja korvausten osalta, jotka kohdistuvat tämän lain edeltävään aikaan.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen edellä mainittuja korkeakouluja koskevien asioiden siirtämiseksi opetusministeriön käsiteltäviksi.

Helsingissä 15. päivänä tammikuuta 1971

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Pääministeri
Ahti Karjalainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.