666/1970

Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1970.

Laki työaikalain 19 a §:n muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 2 päivänä elokuuta 1946 annetun työaikalain 19 a §, sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1965 annetussa laissa (713/65), näin kuuluvaksi:

19 a §.

Mitä tässä laissa on säädetty työnantajain ja työntekijäin yhdistysten, joiden toimintapiiri käsittää koko maan, oikeudesta työehtosopimuksessa sopia tästä laista poikkeavasti, sovelletaan vastaavasti valtion viranomaisen taikka kunnallisen sopimusvaltuuskunnan tai sen antamaan valtuutukseen perustuen kunnan tai kuntainliiton ja asianomaisen yhdistyksen välillä tehtyyn työehto- ja virkaehtosopimukseen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1970.

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1970.

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Valto Käkelä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.