662./1970

Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1970.

Laki hallitusmuodon 65 ja 66 §:n muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä tavalla, lisätään hallitusmuodon 65 ja 66 §:ään kumpaankin uusi 3 momentti seuraavasti:

65 §.

Virkamiesten palvelussuhteen ehdoista voidaan määrätä virkaehtosopimuksin, niin kuin siitä lailla säädetään. Eduskunnan palkkavaltuuskunnan asiana on valtioneuvoston asianomaisen jäsenen välityksellä seurata sopimuksesta käytäviä neuvotteluja ja niiltä osin kuin eduskunnan suostumus on tarpeen eduskunnan puolesta hyväksyä sopimus. Palkkavaltuuskunta voi alistaa päätöksensä asiassa eduskunnan vahvistettavaksi.

66 §.

Milloin valtionavustuksen määrä lain mukaan riippuu avustuksen saajan palveluksessa olevan henkilön palvelussuhteen ehdoista, voidaan lailla antaa eduskunnan palkkavaltuuskunnan tehtäväksi seurata niistä käytäviä neuvotteluja asianomaisen valtioneuvoston jäsenen välityksellä ja tarpeellisin osin eduskunnan puolesta hyväksyä ne avustuksen perusteina. Palkkavaltuuskunta voi alistaa päätöksensä asiassa eduskunnan vahvistettavaksi.

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1970.

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Valto Käkelä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.