616/1970

Annettu Helsingissä 5. päivänä elokuuta 1970

Laki avaruuslentäjien pelastamisesta ja palauttamisesta sekä avaruusesineiden palauttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Avaruuslentäjien pelastamisesta ja palauttamisesta sekä ulkoavaruuteen lähetettyjen esineiden (avaruusesineiden) palauttamisesta on voimassa, mitä tässä laissa säädetään.

Joka havaitsee, että avaruusaluksen miehistö on joutunut onnettomuuteen tai että se on hätätilassa tahi on suorittanut pakko- tai tahattoman laskun taikka että avaruusesine tai sen osa muutoin laskeutuu Suomen alueelle tai siihen liittyvälle aavalle merelle, on velvollinen viipymättä ilmoittamaan siitä lähimmälle poliisi-, rajavartio- tai sotilasviranomaiselle sekä antamaan tarvittaessa avaruusaluksen miehistöön kuuluvan henkilön ja tämän laitteiden tai kojeiden pelastamiseksi sellaista apua, minkä hän saattamatta itseään tai ketään muuta vaaraan voi saada aikaan.

Milloin joku löytää esineen, jonka voidaan epäillä olevan peräisin avaruusesineestä, on löydöstä viipymättä ilmoitettava lähimmälle poliisi-, rajavartio- tai sotilasviranomaiselle. Esinettä ei saa viedä pois eikä liikuttaa ilman viranomaisen lupaa, ellei siihen ole erittäin painavia syitä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu esine on vaadittaessa luovutettava viranomaiselle. Avaruusesineeseen ei sovelleta, mitä 19 päivänä marraskuuta 1943 annetussa löytötavaralaissa (893/43) on säädetty löytötavarasta.

Kustannukset, jotka aiheutuvat yksityiselle edellä 2 ja 3 §:ssä tarkoitetusta ilmoituksen tekemisestä tai avustustoimenpiteestä taikka esineen talteen ottamisesta, säilyttämisestä, luovuttamisesta tai palauttamisesta, korvataan valtion varoista.

Sama on voimassa sellaisen vahingon korvaamisesta, jonka avaruusesine tai sen osa tahi avaruusaluksen miehistöön kuuluva henkilö saattaa aiheuttaa yksityiselle tai tämän omaisuudelle taikka joka aiheutuu 1 momentissa tarkoitetuista toimenpiteistä.

Joka rikkoo tätä lakia tai sen nojalla annettuja määräyksiä, tuomitaan sakkoon, jollei häntä muun lain nojalla ole tuomittava ankarampaan rangaistukseen.

Tarkemmat määräykset tämän lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetaan asetuksella.

Helsingissä 5. päivänä elokuuta 1970

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ulkoasiainministeri
Väinö Leskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.