521/1970

Annettu Helsingissä 15. päivänä heinäkuuta 1970

Laki valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta 30 päivänä maaliskuuta 1922 annetun lain 3 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohta, sellaisina kuin ne ovat 9 päivänä tammikuuta 1970 annetussa laissa (16/70), näin kuuluviksi:

Valtioneuvostolle kuuluvista asioista käsittelee:


3) oikeusministeriö asiat, jotka koskevat oikeudenhoitoa, lainsäädäntöä asioissa, jotka eivät kuulu muun ministeriön toimialaan, sekä vankeinhoitoa, niin myös valtiollisia vaaleja ja kunnallisvaalia;4) sisäasiainministeriö asiat, jotka koskevat yleistä järjestystä ja turvallisuutta, läänien hallintoa, kunnallishallintoa lukuun ottamatta kunnallisvaalia, väestökirjanpitoa, kaavoitus- ja rakennustointa, asuntotuotantoa ja asunto-oloja, palotointa, väestönsuojelua ja rajavartiolaitosta;Mitä 7 päivänä helmikuuta 1964 annetussa kunnallisvaalilaissa (49/64) on säädetty sisäasiainministeriöstä, koskee tämän lain tultua voimaan oikeusministeriötä lukuun ottamatta mainitun lain 2 §:n 4 momenttia.

Helsingissä 15. päivänä heinäkuuta 1970

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Pääministeri
Teuvo Aura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.