324/1970

Annettu Helsingissä 8. päivänä toukokuuta 1970

Laki eräiden asioiden ratkaisemisesta oikeusministeriön istunnossa

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Oikeusministeriön istunnossa ratkaistaan ministeriössä päätettävät asiat, jotka koskevat:

1) vangin päästämistä ehdonalaiseen vapauteen, ehdonalaisen vapauden menettämistä tai koeajan pitentämistä;

2) ehdonalaiseen vapauteen päästetyn asettamista valvontaan tai valvonnan lakkauttamista; tahi

3) valtion työ- tai vankisiirtolaan määrätyn lähettämistä vankilaan ja siirtola-ajan lukemista vankilaan lähetetyn rangaistusajaksi.

Oikeusministeriön istunnossa toimii puheenjohtajana ministeriön vankeinhoito-osaston päällikkö sekä muina jäseninä vankeinhoidon ylitarkastaja ja esittelijäjäsenenä se ministeriön virkamies, jonka tehtäviin asian esittely kuuluu.

Vankeinhoito-osaston päällikön tai vankeinhoidon ylitarkastajan estyneenä ollessa toimii hänen sijaisenaan istunnossa se ministeriön virkamies, jonka ministeriö määräajaksi on tähän tehtävään määrännyt.

Erimielisyyden sattuessa asia päätetään oikeusministeriön istunnossa äänestyksellä noudattaen samaa menettelyä kuin monijäsenisessä tuomioistuimessa rikosasioissa.

Tässä laissa säädetyssä järjestyksessä tehtyyn oikeusministeriön päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Tarkempia määräyksiä tämän lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetaan tarvittaessa asetuksella.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1970.

Helsingissä 8. päivänä toukokuuta 1970

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Vt. Oikeusministeri
S. Suorttanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.