89/1970

Annettu Helsingissä 4. päivänä helmikuuta 1970

Laki Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä tavalla, muutetaan Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnasta 1 päivänä huhtikuuta 1960 annetun lain (170/60) 1 §:n 1 momentti, 2 ja 4 §, viimeksi mainittu lainkohta sellaisena kuin se on 3 päivänä toukokuuta 1963 annetussa laissa (210/63), sekä lisätään lain 4 a §:ään uusi 3 ja 4 momentti, jolloin aikaisemmat 3 ja 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat 31 päivänä joulukuuta 1968 annetussa laissa (780/68), siirtyvät 5 ja 6 momentiksi, ja uusi 7 momentti seuraavasti:

Eduskunta valitsee keskuudestaan jokaisilla varsinaisilla valtiopäivillä Pohjoismaiden neuvostoon seitsemäntoista jäsentä ja näille kullekin varajäsenen. Jäsenet ja varajäsenet valitaan viiden päivän kuluessa valtiopäivien avaamisesta. Vaalin toimittavat eduskunnan valitsijamiehet suhteellista vaalitapaa noudattaen.


Eduskunnan valitsemat Pohjoismaiden neuvoston jäsenet, Ahvenanmaan maakuntapäivien valitsema jäsen, hallituksen määräämät edustajat ja Ahvenanmaan maakuntahallituksen määräämä edustaja muodostavat Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan. Hallituksen ja maakunnanhallituksen edustajilla ei ole valtuuskunnassa äänioikeutta.

Valtuuskunnan valitut jäsenet valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan siinä järjestyksessä kuin eduskunnan puhemiehen ja varapuhemiesten vaalista on säädetty.

Valtuuskunnalla on kanslia, jossa on valtuuskunnan pääsihteerin ja sihteerin toimi sekä tarpeen mukaan apulaissihteerin, kirjaajan ja kanslia-apulaisen toimia.

Valtuuskunnan pääsihteerin ja sihteerin valitsee valtuuskunta. Muun henkilökunnan ottaa työvaliokunta.

Valtuuskunnan pääsihteeri toimii kanslian päällikkönä. Valtuuskunnan sihteeri toimii tarvittaessa pääsihteerin sijaisena.

4a§

Valtuuskunnan pääsihteerin ja sihteerin oikeuteen pysyä toimessaan sovelletaan vastaavasti mitä on säädetty eduskunnan kanslian viran haltijoista, kuitenkin siten, että valtuuskunnan pääsihteerin ja sihteerin irtisanomisesta ja oikeudesta pysyä toimessa säädetyn eroamisiän jälkeen päättää valtuuskunta.

Valtuuskunnan muiden toimenhaltijoiden oikeuteen pysyä toimessa sovelletaan niinikään vastaavasti mitä eduskunnan kanslian toimen haltijoista on säädetty, kuitenkin siten, että oikeudesta pysyä toimessa säädetyn eroamisiän jälkeen päättää valtuuskunta.


Valtuuskunnan toimenhaltijan, joka irti sanotaan toimestaan 3 momentin nojalla, eläkkeeseen sovelletaan kuitenkin vastaavasti, mitä on säädetty eduskunnan kanslian viran haltijan oikeudesta eläkkeeseen.

Helsingissä 4. päivänä helmikuuta 1970

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa Pääministeri
Mauno Koivisto

Ulkoasiainministeri
Ahti Karjalainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.