282/1969

Annettu Helsingissä 9. päivänä toukokuuta 1969

Laki ennakkoperintälain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperintälain (418/59) 7 § ja lisätään 28 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

Jos ulosottoviranomainen ulosotosta kertyneistä varoista tai konkurssipesä pesään kuuluvasta omaisuudesta tahi työnantajan sijasta tämän takaaja, velkoja tai muu henkilö suorittaa palkkasaatavan työntekijälle, on ulosottoviranomainen, konkurssipesä ja työnantajan sijasta palkkaasaatavan maksanut henkilö velvollinen loimittamaan maksamastaan määrästä ennakonpidätyksen, jollei sitä ole aikaisemmin toimitettu. Ulosottoviranomaiseen, konkurssipesään ja muihin palkkasaatavan suorittajiin sovelletaan tällöin, mitä tässä laissa säädetään työnantajasta.

28§

Milloin konkurssipesä on maksanut työpalkkasaatavan, voi valtiovarainministeriö hakemuksesta myöntää konkurssipesälle lykkäystä konkurssipesän makseltavaksi 22 §:n nojalla pannun pidätysmäärän suorittamisessa.

Helsingissä 9. päivänä toukokuuta 1969

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Valtiovarainministeri
Eino Raunio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.