47/1969

Annettu Helsingissä 24. päivänä tammikuuta 1969

Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 20 päivänä toukokuuta 1966 annetun evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain (298/66) täytäntöönpanosäännökseen näin kuuluva uusi 6 momentti:


Jos seurakunta on kesäkuun 30 päivän 1962 jälkeen sattuneen eläketapahtuman johdosta maksanut eläkesääntönsä mukaisesti edunsaajalle eläkettä, palautetaan seurakunnalle kirkon keskusrahastosta seurakunnan maksama eläke, enintään kuitenkin tämän lain mukaan suoritettavaa eläkettä vastaava määrä. Jos seurakunta on tällöin maksanut eläkettä henkilölle, joka eläkesäännön mukaan on siirtynyt eläkkeelle ennen tässä laissa tarkoitettua eläkeikää, lasketaan seurakunnalle maksettava palautus siitä ajankohdasta lähtien, jolloin edunsaaja on tullut tässä laissa tarkoitettuun eläkeikään. Jollei seurakunta ole hakenut palautusta vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jolta seurakunta on maksanut palautettavaksi tarkoitettua eläkettä, on oikeus palautuksen saamiseen siltä vuodelta menetetty. Vuodelta 1967 suoritetun eläkkeen palauttamista voidaan kuitenkin hakea viimeistään vuoden 1969 loppuun mennessä.

Helsingissä 24. päivänä tammikuuta 1969

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Opetusministeri
Johannes Virolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.