5./1969

Annettu Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 1969.

Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 2 §. sellaisena kuin se on 12 päivänä joulukuuta 1958 annetussa laissa (497/58), sekä 17 luvun 21 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 18 päivänä joulukuuta 1953 annetussa laissa (499/53), seuraavasti:

15 luku.

Oikeudenkäyntiasiamiehestä.
2 §

Oikeudenkäyntiasiamiehenä tai avustajana saa toimia ainoastaan asianajaja tai muu rehellinen ja muutoin siihen toimeen sopiva sekä kykenevä henkilö, joka hallitsee itseään ja omaisuuttaan.

17 luku.

Todistelusta.
21 §.

Sama olkoon lakina, jos todistajaksi nimetty on virallisen syytteen alaisena tai tuomittu rangaistukseen rikoksesta, jota tarkoitetaan rikoslain 17 luvun 1 §:n 1 tai 2 momentissa 2 §:ssä, 3 §:n 1 momentissa, 3 a §:n 1 momentissa taikka 5 §: n 2 momentissa.

Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 1969.

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa Pääministeri
MAUNO KOIVISTO.

Vt. Oikeusministeri
Grels Teir.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.