Säädökset alkuperäisinä: 1969

895/1969
Laki leimaverolain muuttamisesta.
890/1969
Laki leimaverolain muuttamisesta
889/1969
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
845./1969
Asetus taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista.
824/1969
Tavara-arpajaisasetus
812/1969
Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
811./1969
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta.
809/1969
Laki sotilasvammalain muuttamisesta
791/1969
Asetus talousneuvostosta annetun asetuksen muuttamisesta
781/1969
Laki Suomen aluevesien rajoista annetun lain muuttamisesta
767/1969
Laki uskonnonvapauslain muuttamisesta
755./1969
Asetus siitä, mitä ulosottolakia käytettäissä eräissä tapauksissa on noudatettava, annetun asetuksen muuttamisesta.
747/1969
Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta
742/1969
Laki perintö ja lahjaverolain muuttamisesta
740/1969
Laki verotuslain muuttamisesta
715/1969
Laki leimaverolain muuttamisesta.
712/1969
Laki talousneuvostosta annetun lain muuttamisesta
685/1969
Laki valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta
680/1969
Asetus liikennevakuutusasetuksen muuttamisesta
669/1969
Asetus työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta
668/1969
Yrittäjien eläkeasetus
667/1969
Maatalousyrittäjien eläkeasetus
636/1969
Asetus patenttiasiamiehistä
633/1969
Asetus kansaneläkeasetuksen muuttamisesta
632/1969
Asetus lapsen hoitotuesta
628/1969
Asetus rakennusasetuksen muuttamisesta
626/1969
Laki rakennuslain muuttamisesta
614/1969
Asetus uskonnonvapauslain täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta
597/1969
Asetus asevelvollisuuslain soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
550/1969
Laki velkakirjalain muuttamisesta
532/1969
Laki vientitakuulain muuttamisesta
521/1969
Laki ortodoksisesta kirkkokunnasta
494./1969
Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta.
471/1969
Laki valtion muuttamisesta
470/1969
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamista
469/1969
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta
468/1969
Yrittäjien eläkelaki
467/1969
Maatalousyrittäjien eläkelaki
464/1969
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
449/1969
Perhe-eläkeasetus
448/1969
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
444/1969
Laki lapsen hoitotuesta
442/1969
Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta.
440/1969
Laki valtion perhe-eläkelain muuttamisesta
436/1969
Asetus kioski- ja siihen verrattavasta kaupasta sekä automaattikaupasta
435/1969
Laki vähittäiskaupan liikeajasta
391/1969
Laki kansanedustajain vaaleista
383/1969
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
382/1969
Laki eräistä valtion varoista suoritettavista eläkkeistä
369/1969
Asetus kansaneläkeasetuksen muuttamisesta
341/1969
Laki valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta.
327/1969
Torjunta-ainelaki
325/1969
Laki ottolapsista annetun lain 6 §:n kumoamisesta.
323./1969
Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta.
321/1969
Asetus sakon ja sen muuntorangaistuksen sekä eräiden muiden rikosoikeudellisten seuraamusten ja valtiolle maksettaviksi tuomittujen korvausten täytäntöönpanosta
283/1969
Laki työantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta
282/1969
Laki ennakkoperintälain muuttamisesta
229/1969
Asetus valtion virka-ansiomerkistä annetun asetuksen muuttamisesta
216/1969
Laki pellon käytön rajoittamisesta
196/1969
Laki kalastuslain muuttamisesta
194/1969
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
193/1969
Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta
152/1969
Veneliikenneasetus
47/1969
Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain muuttamisesta
38/1969
Perhe-eläkelaki
32/1969
Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta
31/1969
Laki sakkorangaistuksen sekä eräiden muiden rikosoikeudellisten seuraamusten ja valtiolle maksettaviiksi tuomittujen korvausten täytäntöönpanosta ulosottotoimin annetun lain muuttamisesta
29./1969
Laki rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen 43 §:n kumoamisesta.
10/1969
Puoluelaki
N.o 9./1969
Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain muuttamisesta.
5./1969
Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta.
4/1969
Laki valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta
3/1969
Laki nuorista rikoksentekijöistä annetun lain 6 §:n 2 ja 3 momentin kumoamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.