188/1968

Annettu Helsingissä 29. päivänä maaliskuuta 1968

Laki velkakirjalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 31 päivänä heinäkuuta 1947 annetun velkakirjalain 5 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 27 päivänä toukokuuta 1966 annetussa laissa (314/66), näin kuuluvaksi:


Jos erääntymispäivä sattuu pyhä, itsenäisyys- tai vapunpäiväksi, joulu- tai juhannusaatoksi taikka arkilauantaiksi, pidettäköön seuraavaa muuta arkipäivää erääntymispäivänä. Sama olkoon laki, milloin velka on maksettava määräajassa, jonka viimeinen päivä on pyhä, itsenäisyys- tai vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto taikka arkilauantai.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1968.

Helsingissä 29. päivänä maaliskuuta 1968

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
A. Simonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.