664/1967

Annettu Helsingissä 29. päivänä joulukuuta 1967

Laki valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta 30 päivänä maaliskuuta 1922 annetun lain (78/22) 3 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 18 päivänä elokuuta 1967 annetussa laissa (374/67), näin kuuluvaksi:

Valtioneuvostolle kuuluvista asioista käsittelee:


opetusministeriö asiat, jotka koskevat yleistä opetustointa, ammattikasvatusta, evankelis-luterilaista kirkkoa ja ortodoksista kirkkokuntaa sekä muita uskonnollisia yhdyskuntia, tieteitä ja taiteita sekä urheilua;


kauppa- ja teollisuusministeriö asiat, jotka koskevat kauppaa, vuorityötä ja teollisuutta sekä merenkulkua;Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1968.

Mitä ammattikasvatusta koskevissa asioissa on säädetty tai määrätty kauppa- ja teollisuusministeriöstä, koskee tämän lain tultua voimaan vastaavasti opetusministeriötä.

Kauppa, ja teollisuusministeriössä vireillä olevat ammattikasvatusta koskevat asiat siirtyvät tämän lain voimaantullessa opetusministeriölle.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen ammattikasvatusta koskevien asioiden siirtämiseksi kauppa- ja teollisuusministeriöstä opetusministeriön käsiteltäviksi.

Helsingissä 29. päivänä joulukuuta 1967

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Pääministeri
Rafael Paasio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.