659/1967

Annettu Helsingissä 29. päivänä joulukuuta 1967

Laki eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, Joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä määrätyllä tavalla, säädetään.

Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenyydestä johtuvien, turvallisuusneuvoston sitoviin päätöksiin perustuvien velvoitusten täyttämiseksi Suomen osalta tarvittavista taloudellisluontoisista sekä tieto- ja muuta liikennettä koskevista toimenpiteistä voidaan määrätä asetuksella.

Tämän lain nojalla annetut asetukset on viipymättä ilmoitettava eduskunnan puhemiehelle, jonka on saatettava ne eduskunnan tietoon heti tai, jollei eduskunta ole koolla, niin pian kuin se on kokoontunut, ja on ne kumottava, jos eduskunta niin päättää.

Sitoumusta tai välipuhetta, joka on tehty tämän lain tai siihen perustuvien määräysten vastaisesti tai joka tarkoittaa niiden kiertämistä, älköön pantako täytäntöön.

Jos ennen tämän lain nojalla annetun asetuksen voimaantuloa tehty sitoumus tai välipuhe on ristiriidassa asetuksessa annettujen tai siihen perustuvien määräysten kanssa, on sen täytäntöönpano viipymättä keskeytettävä.

Tämän lain nojalla annettujen tai siihen perustuvien määräysten rikkomisesta tuomitaan rangaistus ja muut seuraamukset eräitä valtuuslakeja vastaan tehtyjen rikosten rankaisemisesta 28 päivänä kesäkuuta 1958 annetun lain (305/58) mukaan. Muutoinkin on mainitun lain säännöksiä sovellettava tämän lain alaan kuuluvissa asioissa.

Tarkemmat määräykset tämän lain soveltamisesta annetaan asetuksella.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1968.

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Etelä-Rhodesiaa koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä 10 päivänä maaliskuuta 1967 annetun lain (187/67) täytäntöönpanosta 22 päivänä maaliskuuta 1967 annettu asetus (188/67) ja sen nojalla annetut määräykset ovat 1 päivästä tammikuuta 1968 lukien voimassa tähän lakiin perustuvina.

Helsingissä 29. päivänä joulukuuta 1967

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ulkoasiainministeri
Ahti Karjalainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.