397/1967

Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 1967

Asetus eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä muutetaan eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista 7 päivänä helmikuuta 1964 annetun asetuksen (46/64) 7 § ja 8 §:n 2 ja 3 kohdat seuraavasti:

7 §

Luovaa kirjallista työtä suorittavalle kirjailijalle ja kääntäjälle tarkoitettua apurahaa sekä ahtaissa taloudellisissa oloissa elävälle iäkkäälle kirjailijalle ja kääntäjälle tarkoitettua avustusta haetaan opetusministeriön vahvistamalla lomakkeella tammikuun loppuun mennessä. Opetusministeriö voi kuitenkin erityisistä syistä julistaa edellä mainittuja apurahoja ja avustuksia myöhemminkin haettaviksi.

Sairauden tai työkyvyttömyyden johdosta taloudellisiin vaikeuksiin joutuneelle kirjailijalle ja kääntäjälle tarkoitettua avustusta voidaan avustustarpeen ilmaantuessa hakea opetusministeriö vahvistamalla lomakkeella.

Hakemuslomakkeita on saatavissa valtion painatuskeskuksesta.

8 §

2) Ahtaissa taloudellisissa oloissa eläville iäkkäille kirjailijoille ja kääntäjille avustuksiksi tarkoitetusta määrästä säästynyt osa saadaan käyttää avustuksiksi kirjailijoille ja kääntäjille, jotka sairauden tai työkyvyttömyyden johdosta ovat joutuneet taloudellisiin vaikeuksiin, ja vastaavasti viimeksi mainitulle ryhmälle tarkoitetusta määrästä säästynyt osa saadaan käyttää avustuksiksi tässä kohdassa ensiksi mainitulle ryhmälle.

3) Milloin, näin meneteltyä, osa määrärahasta vielä jää jakamatta saadaan 1 kohdassa mainituille ryhmille tarkoitetun määrärahan säästö käyttää avustuksiksi ja tällöin ensisijaisesti ahtaissa taloudellisissa oloissa elävien iäkkäiden kirjailijoiden ja kääntäjien avustamiseen sekä 2 kohdassa mainituille ryhmille tarkoitetun määrän säästö apurahoiksi luovaa kirjallista työtä suorittaville kirjailijoille ja kääntäjille.

Helsingissä 25 päivänä elokuuta 1967.

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN

Opetusministeri
R. H. Oittinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.