379/1967

Annettu Naantalissa 18 päivänä elokuuta 1967.

Laki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle 14 päivänä tammikuuta 1938 annetun lain 1 § sekä 7 §:n 2 ja 3 momentti, sellaisena kuin ne ovat 16 päivänä elokuuta 1958 annetussa laissa (357/58), näin kuuluviksi:

1 §.

Kun maalaiskunnassa tai sellaisella kaupungin tai kauppalan alueella, joka tammikuun 1 päivän 1963 jälkeen on kuulunut maalaiskuntaan ja jolle ei ole vahvistettu asemakaavaa, oleva kiinteistö on ulosottotoimin myyty, on asutushallituksella valta kolmenkymmenen päivän kuluessa huutokaupan toimittamisesta lukien lunastaa myyty kiinteistö huutokauppahinnasta. Kauppakirjaa älköön tätä ennen ostajalle annettako.

7 §.

Jos maan tai luoton tarpeessa oleva kiinteistön entinen omistaja tai hänen aviopuolisonsa tai joku heidän rintaperillisistään, veljistään tai sisaristaan tahi näiden aviopuolisoista taikka omistajan tai hänen aviopuolisonsa vanhemmista on hakenut kiinteistöä, voidaan se tai siitä muodostettu tila hänelle luovuttaa, vaikka hän ei täyttäisikään muita maankäyttölaissa säädettyjä edellytyksiä, milloin hänet muutoin katsotaan sopivaksi. Mainituin edellytyksin voidaan myös usealle edellä tarkoitetulle henkilölle yhteisesti luovuttaa lunastettu kiinteistö tai siitä muodostettu tila.

Edellä 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa voidaan perustaa asutustila tai asuntotontti, vaikka se ei täyttäisikään maankäyttölain 7-10 ja 12 §:ssä tai 14 §:ssä asutustilan tai asuntotontin perustamiselle asetettuja vaatimuksia, sekä määrätä luovutushinta maankäyttölain mukaista hintaa pienemmäksi, ei kuitenkaan pakkohuutokauppahinnan ja valtiolle aiheutuneiden kustannusten yhteenlaskettua määrää pienemmäksi.

Naantalissa 18 päivänä elokuuta 1967.

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN.

Maatalousministeri
Nestori Kaasalainen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.