217/1967

Annettu Helsingissä 12. päivänä toukokuuta 1967

Laki kansaneläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kansaneläkelain 48 §:n 2 momentti sellaisena kuin se on 20 päivänä toukokuuta 1966 annetussa laissa (295/66) näin kuuluvaksi:

48§

Sosiaaliministeriö vahvistaa hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkaedut. Niin ikään sosiaaliministeriö vahvistaa heidän eläke-etunsa sekä heidän jälkeensä suoritettavat perhe-eläke-edut ja muut etuudet. Eläkeja perhe-eläke-etuja sekä muita etuuksia vahvistettaessa on soveltuvin osin noudatettava, mitä valtioon virkasuhteessa olevan henkilön vastaavista eläkkeistä ja etuuksista on säädetty.

Helsingissä 12. päivänä toukokuuta 1967

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sosiaaliministeri
Matti Koivunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.