Säädökset alkuperäisinä: 1966

741/1966
Asetus sairausvakuutusasetuksen muuttamisesta
739/1966
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
738/1966
Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
722/1966
Laki moottoriajoneuvoverosta
673/1966
Asetus rakennusasetuksen muuttamisesta
662/1966
Asetus tiedoksiannosta hallintoasioissa
657/1966
Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta
647/1966
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
646/1966
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
645./1966
Laki oikeudenkäymiskaaren 10 luvun 27 §:n kumoamisuta.
642/1966
Asetus lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta
641/1966
Asetus työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta
640/1966
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta
639/1966
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta
618/1966
Evankelis-luterilaisen kirkon eläkeasetus
612/1966
Asetus valtion eläkelain voimaanpanolain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta
611/1966
Valtion eläkeasetus
560/1966
Laki Suomen Pankin ohjesäännön 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.
479/1966
Valtioneuvoston päätös valtionvastuksia koskevien yleismääräysten muuttamisesta
475/1966
Muutos Eduskunnan pankkivaltuusmiesten johtosääntöön.
442./1966
Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain muuttamisesta.
409./1966
Laki kalastuslain muuttamisesta.
358/1966
Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta annetun lain muuttamisesta
332/1966
Laki Suomen aluevesien rajoista annetun lain muuttamisesta
314/1966
Laki velkakirjalain muuttamisesta.
313/1966
Laki vekselilain muuttamisesta.
312/1966
Laki shekkilain muuttamisesta.
309/1966
Asetus asevelvollisuuslain soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
298/1966
Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki
294/1966
Laki Suomen Pankin ohjesäännön muuttamisesta.
281/1966
Valtion eläkelain voimaanpanolaki
280/1966
Valtion eläkelaki
258/1966
Maanvuokralaki
250/1966
Laki rakennuslain muuttamisesta
249/1966
Laki sotilasvammalain soveltamisalan laajentamisessa annetun lain muuttamisesta
233/1966
Laki asiakirjain lähettämisestä annetun lain muuttamisesta
232/1966
Laki tiedoksiannosta hallintoasioissa
230/1966
Laki leimaverolain 33 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.
221/1966
Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta
208/1966
Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta.
205/1966
Laki oikeudesta yleiseen vesialueeseen Ahvenanmaan maakunnassa
204/1966
Laki oikeudesta yleisiin vesialueisiin
198/1966
Laki leimaverolain 12 §:n muuttamisesta.
197./1966
Laki rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen muuttamisesta.
176./1966
Laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun muuttamisesta.
175./1966
Laki painovapauslain 11 §:n muuttamisesta.
174/1966
Laki Suomen Pankin ohjesäännön muuttamisesta
117/1966
Laki uuden 37 a §:n lisäämisestä valtiopäiväjärjestykseen
91/1966
Laki osamaksukaupasta
85./1966
Laki rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen muuttamisesta.
30/1966
Asetus sairausvakuutusasetuksen muuttamisesta
19/1966
Asetus talousneuvostosta
5/1966
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
2/1966
Laki talousneuvostosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.