758/1965

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1965.

Laki apteekkimaksusta annetun lain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan apteekkimaksusta 21 päivänä helmikuuta 1946 annetun lain (148/46) 2, 7, 10 §, 13 §:n 1 momentti ja 14 § sekä lisätään 13 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti:

2 §.

Apteekkimaksua suoritetaan apteekin liikevaihdon mukaan, sen jälkeen kun siitä on vähennetty liikevaihtovero, seuraavasti:

Apteekin liikevaihto mk Apteekkimaksu liikevaihdon alarajaa kohdalla mk Maksuprosentti alarajan yli menevästä liikevaihdosta
80 000 - 100 000 500 5
100 000 - 120 000 1 500 6
120 000 - 140 000 2 700 6.5
140 000 - 160 000 4 000 6.5
160 000 - 180 000 5 300 7
180 000 - 200 000 6 700 7
200 000 - 250 000 8 100 7
250 000 - 300 000 11 600 7.5
300 000 - 350 000 15 350 7.5
350 000 - 400 000 19 100 7.5
400 000 - 500 000 22 850 7.5
500 000 - 600 000 30 350 8.5
600 000 - 700 000 38 850 8.5
700 000 - 800 000 47 350 8.5
800 000 - 900 000 55 850 9
900 000 - 1 000 000 64 850 9.5
1 000 000 - 1 100 000 74 350 10
1 100 000 - 1 200 000 84 350 10.5
1 200 000 - 1 300 000 94 850 10.5
1 300 000 - 105 350 10.75

Apteekkimaksu määrätään täysin kymmenin pennein.

7 §.

Suorittamatta jäänyt apteekkimaksu saadaan ulosottaa ilman tuomiota tai päätöstä niin kuin siitä on säädetty.

10 §.

Apteekinhaltijan tulee lääkintöhallitukselle tai sen apteekkiliikettä tarkastamaan määräämälle henkilölle antaa ne täydentävät tiedot ja selvitykset, jotka apteekkimaksun määräämistä varten ovat tarpeen, sekä esittää liikekirjansa ja niihin kuuluvat kalusto- ja varastoluettelonsa, sopimus- ja velkakirjansa, laskunsa, kuittinsa ja kirjeenvaihtonsa ynnä muut asiakirjat sekä näyttää varastonsa.

Apteekkitavarakauppojen ja -tehtaiden tulee lääkintöhallituksen kehoituksesta antaa tietoja apteekeille toimittamistaan tavaraeristä.

13 §.

Milloin korkein hallinto-oikeus on poistanut apteekkimaksun tai alentanut sitä, liikaa suoritettu määrä on lääninhallituksen toimesta maksettava asianomaiselle takaisin kuuden prosentin vuotuisine korkoineen maksupäivästä takaisinmaksupäivään saakka.

Jos apteekkimaksua muutoin on suoritettu enemmän kuin on määrätty maksettavaksi, liikaa suoritettu määrä 1 momentissa mainituin tavoin laskettuine korkoineen on hakemuksesta palautettava asianomaiselle lääninhallituksen toimesta.


14 §.

Jos apteekkimaksun maksaminen määräaikana laiminlyödään, on erääntyneelle apteekkimaksun määrälle suoritettava maksunlisäyksenä kahden toista prosentin vuotuinen korko siitä päivästä, minä maksu viimeistään olisi ollut maksettava, maksupäivään asti.


Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran apteekkimaksuun, joka määrätään apteekkiliikkeen vuoden 1964 liikevaihdon perusteella, kuitenkin niin, että 2 §:ää sovelletaan vasta määrättäessä apteekkimaksu vuoden 1965 liikevaihdon perusteella.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1965.

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN.

Sisäasiainministeri
Niilo Ryhtä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.