655/1965

Annettu Helsingissä 17. päivänä joulukuuta 1965

Asetus eräiden asiakirjain lähettämisestä tuomioistuimille

Oikeusministerin esittelystä säädetään eräiden asiakirjain lähettämisestä tuomioistuimille 7 päivänä toukokuuta 1965 annetun lain (248/65) 10 §:n nojalla:

Asiakirjaan, joka postitse tai lähetin välityksellä lähetetään viranomaiselle, on lähettäjän selvästi merkittävä nimensä, ammattinsa, asuinpaikkansa ja postiosoitteensa.

Asiakirjan postitse asianomaiselle lähettämistä koskevassa pyynnössä on ilmoitettava 1 momentissa mainitut tiedot siitä henkilöstä, jolle asiakirja pyydetään lähetettäväksi.

Eräiden asiakirjain lähettämisestä tuomioistuimille annetussa laissa tarkoitetun tuomioistuimen tai muun viranomaisen on vastaanotettuaan postitse tai lähetin välityksellä toimitetun asiakirjan tehtävä siihen merkintä siitä, millä tavalla asiakirja on saapunut ja milloin asiakirja tai ilmoitus sen saapumisesta postitoimipaikkaan on annettu viranomaiselle. Lähetistä on myös merkittävä tarvittavat henkilötiedot.

Milloin asiakirjan postitse asianomaiselle lähettämistä kohtaa este, on viranomaisen, mikäli mahdollista, asianomaiselle ilmoitettava esteestä ja siitä, missä asiakirja on hänen saatavanaan.

Kun asiakirja lähetetään tai palautetaan postitse asianomaiselle, peritään, mikäli 2 momentissa ei toisin säädetä, jokaisesta postilähetyksestä postimaksu sekä lähetysmaksu, joka on yhtä suuri kuin toimimiesten asettamisesta eräisiin virastoihin 15 päivänä elokuuta 1929 annetussa asetuksessa (276/29) tarkoitetun toimimiehen vastaava palkkio. Lähetysmaksu menee korkeimmassa oikeudessa ja hovioikeudessa valtiolle sekä muissa viranomaisissa sille viran tai toimen haltijalle, joka lähettää tai palauttaa asiakirjat.

Postimaksua ja lähetysmaksua ei peritä sellaisen asiakirjan lähettämisestä, josta ei ele suoritettava leimaveroa eikä lunastusta.

Asiakirja voidaan lähettää asianomaiselle tavallisena tai, asiakirjan laadun niin vaatiessa, kirjattuna postilähetyksenä. Postimaksu ja lähetysmaksu, asiakirjasta kannettava leimavero ja lunastus sekä korvaus tuomioistuimelle annetun asiakirjan puuttuvan jäljennöksen kirjoittamisesta asianosaisen kustannuksella voidaan periä postiennakolla.

Jollei postiennakkolähetystä lunasteta, saadaan ennakon määrä ulosottaa asianomaiselta tai siltä, joka on tilannut asiakirjan, noudattaen verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annettuja säännöksiä.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1966.

Helsingissä 17. päivänä joulukuuta 1965

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
J. O. Söderhjelm

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.