145/1965

Annettu Helsingissä 5. päivänä maaliskuuta 1965

Laki eräiden vedenalaisten johtojen suojelemisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Vedenalaisella johdolla tarkoitetaan tässä laissa aavan meren alueelle laskettua kaapelia tai putkijohtoa.

Joka tekee vedenalaiselle johdolle rikoslain 34 luvun 12 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitetun tai sellaisen johdon laskemista, rakentamista tai kuntoon panemista vaarantavan, saman pykälän 3―6 momentissa mainitun teon, rangaistakoon niin kuin sanotuissa lainkohdissa säädetään.

Jos vedenalaista johtoa laskettaessa, rakennettaessa tai kuntoon pantaessa vahingoitetaan toista johtoa, olkoon ensiksi sanotun johdon omistaja, vaikkei vahingon aiheuttamisesta voitaisikaan tuomita rangaistukseen, velvollinen vahingoittuneen johdon omistajalle korvaamaan johdon korjaamisesta aiheutuvat tarpeelliset kustannukset.

Jos aluksesta vedenalaisen johdon vahingoittumisen välttämiseksi on uhrattu ankkuri tahi verkko tai muu kalastusväline, olkoon johdon omistaja velvollinen korvaamaan siitä aiheutuneen vahingon.

Korvauksen saamisen ehtona on, että aluksen päällikkö, mikäli mahdollista, heti tapahtuman jälkeen sen toteamiseksi kirjoittaa siitä laivapäiväkirjaan, jos sellainen on olemassa, tai erikseen laadittavaan pöytäkirjaan lyhyen kertomuksen, minkä aluksen miehistö allekirjoituksellaan vahvistaa oikeaksi, sekä myös neljässäkolinatta tunnissa aluksen saapumisesta ensimmäiseen satamaan ja joka tapauksessa niin pian kuin mahdollista tämän saapumisen jälkeen tekee merilaissa säädetyn meriselityksen. Jos meriselitys tehdään Suomessa, tulee asianomaisen tuomioistuimen viipymättä ilmoittaa se ulkoasiainministerille, joka ensi tilassa saattaa ilmoituksen vedenalaisen johdon omistajan kotimaan Suomessa olevan lähetystön tai konsuliviranomaisen tietoon.

Tämä laki tulee voimaan 18 päivänä maaliskuuta 1965, ja sillä kumotaan eräiden vedenalaisten kaapeleiden suojelemisesta 16 päivänä joulukuuta 1938 annettu laki (398/38).

Helsingissä 5. päivänä maaliskuuta 1965

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ulkoasiainministeri
Ahti Karjalainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.