44/1965

Annettu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 1965.

Laki ottolapsista annetun lain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ottolapsista 5 päivänä kesäkuuta 1925 annetun lain (208/25) 7 ja 8 §, ensiksi mainittu sellaisena kuin se on 26 päivänä lokakuuta 1951 annetussa laissa (536/51), sekä muutetaan 4 § näin kuuluvaksi:

4 §

Ottovanhempien ja ottolapsen väliseen suhteeseen on sovellettava, mitä laissa on säädetty vanhemmista ja lapsista, ellei muuta johdu tästä laista tai erityisistä säännöksistä. Kuitenkin on ottolapsi rikoslain 20 luvun 6 ja 11 §:ssä sekä uskonnonvapauslain 6 §:ssä mainituissa suhteissa oleva samassa asemassa kuin kasvattilapsi.

Lapseksiottaminen ei, perintökaaren 4 luvussa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta, perusta mitään oikeussuhdetta ottovanhemman ja ottolapsen sukulaisten eikä ottolapsen sukulaisten eikä ottolapsen ja ottovanhemman sukulaisten välille.

Lapseksiottaminen muuttaa ottolapsen ja sen sukulaisten välistä oikeussuhdetta ainoastaan sikäli, kuin tämä laki ja perintökaaren luku 4 osoittavat.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1966.

Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 1965.

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN

Oikeusministeri
J. O. Söderhjelm

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.