2/1965

Annettu Helsingissä 8. päivänä tammikuuta 1965

Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 30 päivänä huhtikuuta 1964 annetun kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain (202/64) 15 §: n 2 momentti sekä lisätään lain 16 §:ään uusi 5 ja 6 momentti seuraavasti:

15§

Työntekijä, joka ennen 1 momentissa mainittua päivää on ollut työsuhteessa jäsenyhteisöön, saa kuitenkin ennen sanottua päivää sattuneen eläketapahtuman johdosta työntekijäin eläkelain mukaisen eläketurvan kunnalliselta eläkelaitokselta, jos hänellä ei eläketapahtuman johdosta ole oikeutta saada eläkettä jäsenyhteisöltä tai jos hänelle siitä huolimatta, että hänellä olisi oikeus työntekijäin eläkelain mukaiseen eläketurvaan, ei ole sitä järjestetty sanotussa laissa säädetyllä tavalla.

16§

Sillä, jolle jäsenyhteisö on myöntänyt eläkkeen heinäkuun 1 päivän 1964 ja kesäkuun 30 päivän 1965 välisenä aikana sattuneen eläketapahtuman johdosta, mainitut päivät mukaan luettuina, on sen estämättä, mitä 4 momentissa on säädetty, oikeus siirtyä kunnallisen eläkelaitoksen eläketurvan alaiseksi, jos hän viimeistään joulukuun 1966 kuluessa toimittaa eläkehakemuksensa kunnalliselleeläkelaitokselle. Asianomaisen siirryttyä mainitun eläketurvan alaiseksi eläkelaitos suorittaa taannehtivista eläke-eristä jäsenyhteisölle tämän suorittamia eläke-eriä vastaavan osan.

Edellä 5 momentissa tarkoitetulla henkilöllä on oikeus hakemuksesta saada kunnalliselta eläkelaitokselta eläkeasiassaan kirjallinen ennakkotieto, jota on sitovana noudatettava annettai ennakkotiedon saajalle aikanaan eläkepäätös.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1965.

Helsingissä 8. päivänä tammikuuta 1965

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sisäasiainministeri
Niilo Ryhtä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.