Säädökset alkuperäisinä: 1965

758/1965
Laki apteekkimaksusta annetun lain muuttamisesta.
744./1965
Laki Suomen Pankin ohjesäännön muuttamisesta.
736/1965
Laki leimaverolain muuttamisesta
713/1965
Laki työaikalain muuttamisesta
710/1965
Asetus lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta
709/1965
Asetus työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta
707/1965
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta
705/1965
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
667/1965
Laki rajakuntien tilusjärjestelylain muuttamisesta.
663/1965
Kaivosasetus
655/1965
Asetus eräiden asiakirjain lähettämisestä tuomioistuimille
651/1965
Asetus sotilasvalan kaavasta
622/1965
Laki sotilasvammalain muuttamisesta
616/1965
Maatalousministeriön päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuuden täyttämisestä pääasiallisesti kauppajauhatusta harjoittavissa myllyissä.
598/1965
Laki eräiden kruununluontoisten tilojen ja tilanosien järjestelystä
590/1965
Asetus liikennevakuutusasetuksen muuttamisesta
554./1965
Laki rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen 22 §:n muuttamisesta.
503/1965
Kaivoslaki
490./1965
Valtioneuvoston päätös valtionavustuksia koskeviksi yleismääräyksiksi.
424/1965
Laki leimaverolain muuttamisesta.
422/1965
Laki lainhuudatuksesta ja kiinteistönsaannon moittimisajasta annetun lain muuttamisesta.
421/1965
Laki metsäkiinnityslain muuttamisesta
357/1965
Asetus kansaneläkeasetuksen muuttamisesta
334/1965
Asetus rakennusasetuksen muuttamisesta
331/1965
Laki eräistä toiminnan järjestämisen perusteista Saimaan kanavan vuokra-alueilla annetun lain muuttamisesta.
330/1965
Laki rakennuslain muuttamisesta
301/1965
Laki rakennuslain muuttamisesta
300/1965
Laki elokuvien tarkastuksen toimittamisesta
299/1965
Laki elokuvien tarkastuksesta
260/1965
Laki verotuslain muuttamisesta
249/1965
Laki leimaverolain muuttamisesta.
248/1965
Laki eräiden asiakirjain lähettämisestä tuomioistuimille
246./1965
Laki konkurssisäännön muuttamisesta.
220./1965
Laki kauppakaaren 8 luvun kumoamisesta.
219/1965
Laki mittayksiköistä ja mittaamisvälineiden vakaamisesta
200/1965
Laki valtiontalouden tarkastuksesta annetun lain muuttamisesta.
149/1965
Mannermaajalustalaki
145/1965
Laki eräiden vedenalaisten johtojen suojelemisesta
144/1965
Laki Suomen aluevesien rajoista annetun lain muuttamisesta
60/1965
Laki leimaverolain muuttamisesta.
58/1965
Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta.
55./1965
Laki oikeudenkäymiskaaren 30 luvun muuttamisesta.
54./1965
Laki korkeimmasta oikeudesta annetun lain muuttamisesta.
47./1965
Laki konkurssisäännön muuttamisesta.
45./1965
Laki oikeudenkäymiskaaren 10 luvun muuttamisesta.
44/1965
Laki ottolapsista annetun lain muuttamisesta.
42/1965
Laki avioliittolain muuttamisesta
41/1965
Laki perintökaaren voimaanpanosta
40./1965
Perintökaari.
2/1965
Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.