199/1964

Annettu Helsingissä 30. päivänä huhtikuuta 1964

Asetus sotilasvalasta

Puolustusministerin esittelystä säädetään:

Vakinaiseen palvelukseen kutsutun asevelvollisen on palvelukseen astuttuaan tehtävä säädetyn kaavan mukainen sotilasvala.

Ennen sotilasvalan tekemistä asevelvolliselle on selvitettävä sotilaan velvollisuuksia ja oikeuksia sekä opetettava hänet ymmärtämään sotilasvalan merkitys.

Sotilasvala tehdään sotatuomarin sanelun mukaan joukko-osaston tai sitä vastaavan joukon komentajan edessä sekä valantekotilaisuuteen järjestyneen joukon ja sen lipun läsnä ollessa.

Sotilas, joka ei ole voinut osallistua 1 momentissa tarkoitettuun valantekotilaisuuteen, tekee sotilasvalan asianomaisen sotatuomioistuimen edessä.

Luettelo sotilasvalan tehneistä julkaistaan päiväkäskyssä. Lisäksi asiasta tehdään merkintä valan tehneen asevelvollisen sotilaskantakorttiin.

Sotilasvalan sijasta voidaan antaa vakuutus, niin kuin siitä on erikseen säädetty, ja vakuutuksesta on voimassa, mitä tässä asetuksessa sotilasvelasta säädetään.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1964, ja sillä kumotaan sotilasvalan vannomisesta 16 päivänä elokuuta 1918 annettu asetus (95/18).

Helsingissä 30. päivänä huhtikuuta 1964

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Puolustusministeri
K. O. Leinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.