140./1964

Annettu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 1964.

Laki avioliittolain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan avioliittolain voimaanpanosta 13 päivänä kesäkuuta 1929 annetun lain 4 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 23 päivänä syyskuuta 1948 annetussa laissa (682/48), näin kuuluvaksi:

4 §.

Avioliittolain 39, 40, 40 a ja 46–51 §:n sekä III ja V osan säännöksiä on soveltuvilta kohdin noudatettava myöskin sellaisiin puolisoihin nähden, jotka ovat menneet avioliittoon ennen sen voimaantuloa. Arvosteltaessa kumpaisenkin puolison kykyä ottaa osaa perheen elatukseen on tällöin otettava huomioon sen omaisuuden suuruus, jota hän vallitsee.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1964.

Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 1964.

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa Pääministeri
REINO R. LEHTO.

Oikeusministeri
Olavi Merimaa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.