598/1963

Annettu Helsingissä 20. päivänä joulukuuta 1963

Asetus Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosrekisterin pitämisessä

Oikeusministerin esittelystä säädetään:

Oikeusministeriön rikosrekisteritoimistossa pidettävään rikosrekisteriin on sen lisäksi, mitä 19 päivänä joulukuuta 1940 annetussa rikosrekisteriasetuksessa (740/40) on säädetty, otettava ne tiedot, jotka Islannin, Norjaa, Ruotsin tai Tanskan asianomaiselta viranomaiselta saapuneen ilmoituksen mukaan on otettu mainitun maan yleiseen rikosrekisteriin ja jotka koskevat Suomen kansalaista tai Suomessa pysyvästi asuvaa ulkomaalaista taikka Suomessa annettua tuomiota tai päätöstä.

Oikeusministeriön on, suostuttuaan suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa 20 päivänä kesäkuuta 1963 annetun lain (326/63) 5 §:n 1 momentissa tahi 10 tai 17 §:ssä tarkoitettuun pyyntöön, ilmoitettava päätöksestään rikosrekisteritoimistolle.

Islannissa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa annettujen tuomioiden tai päätösten kohdalla on rikosrekisteriasetuksen säännöksiä rikos-, täytäntöönpano- ja muista ilmoituksista soveltuvin osin noudatettava.

Tuomioistuimen on silloinkin, kun se edellä 2 §:ssä mainitun lain 13 tai 20 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa on määrännyt ehdollisella tuomiolla myönnetyn lykkäyksen tai ehdonalaisen vapauden menetetyksi, ilmoitettava siitä rikosrekisteritoimistolle.

Kun rikosrekisteritoimisto on vastaanottanut rikosrekisteriasetuksessa tarkoitetun Islannin, Norjan, Ruotsin tai Tanskan kansalaista tai pysyvästi mainitussa maassa asuvaa muun valtion kansalaista taikka mainitussa pohjoismaassa annettua tuomiota tai päätöstä koskevan rikos-, täytäntöönpano- tai muun ilmoituksen, toimiston on viipymättä lähetettävä vastaanottamansa tiedot asianomaisen pohjoismaan yleistä rikosrekisteriä pitävälle viranomaiselle.

Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan tuomioistuimelle tai syyttäjäviranomaiselle on pyydettäessä annettava rikosrekisteristä rekisteri-ilmoitus.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1964.

Helsingissä 20. päivänä joulukuuta 1963

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Olavi Merimaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.