373/1963

Annettu Helsingissä 28. päivänä kesäkuuta 1963

Laki vieraskielisistä yksityisistä kouluista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Vieraskielisellä koululla tarkoitetaan tässä laissa kansakouluun tai oppikouluun verrattavaa yksityistä koulua, jossa annetaan opetusta vieraalla kielellä enemmän kuin voimassa olevien säännösten mukaan voidaan antaa suomen- tai ruotsinkielisissä kouluissa.

Valtioneuvosto voi myöntää Suomen kansalaiselle sekä kotimaiselle yhteisölle, säätiölle tai uskonnolliselle yhdyskunnalle luvan 1 §:ssä tarkoitetun koulun perustamiseen, jos koulu on paikkakunnan vieraskielisen väestönosan sivistystarpeen vaatima ja sen ylläpitämiseen on olemassa riittävät edellytykset.

Tämän lain voimaan tullessa valtioneuvoston luvalla toimiva vieraskielinen koulu saa jatkaa toimintaansa ilman uutta lupaa.

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetaan asetuksella.

Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 1963.

Helsingissä 28. päivänä kesäkuuta 1963

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Opetusministeri
Armi Hosia

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.