400/1962

Annettu Naantalissa 27 päivänä heinäkuuta 1962.

Laki aavalla merellä tapahtuvan yleisradiotoiminnan rankaisemisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Joka aavalla merellä tai sen yläpuolella harjoittaa voimassa olevan kansainvälisen pikatiedotusyleissopimuksen tai siihen liittyvän radio-ohjesäännön määräyksen vastaista, Suomeen tahi Norjaan, Ruotsiin tai Tanskaan suunnattua taikka radiolähetysten vastaanottamista mainitussa pohjoismaassa haitallisesti häiritsevää yleisradiotoimintaa, tuomittakoon sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

2 §

Joka edistää 1 §:ssä mainittua yleisradiotoimintaa:

1. tukemalla sitä taloudellisesti,

2. luovuttamalla, käyttämällä, kunnostamalla tai huoltamalla siinä tarvittavia teknillisiä laitteita tai tarvikkeita,

3. antamalla käytettäväksi tahi välittämällä lähetyksissä käytettävää aineistoa,

4. suorittamalla kuljetuksia sille alukselle, jolla toimintaa harjoitetaan, taikka

5. osallistumalla aluksella lähetykseen,

tuomittakoon sakkoon.

3 §

Joka edistää muuta maata kuin Suomea, Norjaa, Ruotsia tai Tanskaa koskevaa 1 §:ssä mainitunlaista yleisradiotoimintaa harjoittamalla Suomessa lähetyksissä käytettävän aineiston välittämistä, tuomittakoon sakkoon.

4 §

Yleisradiotoiminnalla tarkoitetaan tässä laissa yleisön välittömästi vastaanotettavaksi tarkoitetun ääni-, televisio-, kuva- tai muunlaisen ohjelman lähettämistä sähkömagneettisia aaltoja käyttämällä.

5 §

Tämän lain rangaistussäännöksiä noudatettakoon sen estämättä mitä rikoslain 1 luvun 1, 2 ja 4 §:ssä on säädetty.

6 §

Rangaistusvaatimusta tämän lain nojalla älköön esitettäkö, ellei valtioneuvosto ole ilmoittanut rikosta syyttäjäviranomaiselle syytteen nostamista varten

Laillinen tuomioistuin tässä laissa tarkoitetuissa asioissa on Helsingin raastuvanoikeus.

7 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1962.

Naantalissa 27 päivänä heinäkuuta 1962.

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN

Ministeri
O. Närvänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.