208/1960

Annettu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 1960.

Asetus merivahingonlaskijan toimesta annetun asetuksen muuttamisesta.

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan merivahingonlaskijan toimesta 6 päivänä maaliskuuta 1936 annetun asetuksen 9 §, sellaisena kuin se on 27 päivänä huhtikuuta 1951 annetussa asetuksessa (257/51), näin kuuluvaksi:

9 §

Merivahingonlaskijalla on oikeus merilaissa tai merivahingonlaskijan korvausselvityksestä merivakuutusasioissa annetussa laissa (10/53) tarkoitetusta selvityksestä sitä pyytäneeltä asianosaiselta ottaa palkkiota sen mukaan, mitä selvityksen laajuus ja vaikeusaste sekä sen vaatima työ edellyttävät. Milloin selvitys koskee yhteistä haveria, on kiinnitettävä huomiota myös siihen osallistuvan pääoman määrään ja erityisiin olosuhteisiin, kuten, jos selvitys on suuritöinen, siihen, että osallistuva pääoma on pieni, sekä, jos pääoma on suuri, siihen, että vahingot ja kustannukset ovat vähäiset tai että selvityksestä on työtä tavallista vähemmän.

Selvityksestä, joka on tehtävä tuomioistuimen vahvistettua moitteen johdosta selvitykselle aikaisemmasta poikkeavat perusteet, merivahingonlaskijan tulee saada kohtuullinen, asian laadun mukainen palkkio.

Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 1960.

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN

Ministeri
Pauli Lehtosalo.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.