50/1960

Annettu Helsingissä 22. päivänä tammikuuta 1960

Asetus jakoasetuksen muuttamisesta

Maatalousministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä kumotaan 28 päivänä marraskuuta 1952 annetun jakoasetuksen (407/52) 206 ―209 §, muutetaan sanotun asetuksen 169 § ja lisätään asetukseen uusi 39 a § seuraavasti:

39a§

Maanmittaushallituksen luvalla voidaan toimituskartta tehdä kahtena tai useampana toimituksen eri vaiheissa käytettävänä, erilaisia yksityiskohtia sisältävänä kappaleena, sen mukaan kuin toimituksen eri vaiheisiin kuuluvien toimenpiteiden käsittelemistä varten on tarkoituksenmukaista.

169§

Vakinaisia maanjako-oikeuksia on kolme, nimittäin Turun maanjako-oikeus, jonka piiri käsittää Uudenmaan, Turun ja Porin ja Hämeen läänit sekä Ahvenanmaan maakunnan, Itä-Suomen maanjako-oikeus, jonka piiri käsittää Kymen, Mikkelin, Kuopion ja Pohjois-Karjalan läänit, sekä Vaasan maanjakooikeus, jonka piiri käsittää Vaasan, KeskiSuomen, Oulun ja Lapin läänit. Vaasan maanjako-oikeuden piirissä toimii lisäksi väliaikainen maanjakooikeuden puheenjohtaja.

Turun maanjako-oikeus on Turun hovioikeuden, Itä-Suomen maanjako-oikeus ItäSuomen hovioikeuden sekä Vaasan maanjakooikeus ja Vaasan maanjako-oikeuden piirissä toimiva väliaikainen maanjako-oikeuden puheenjohtaja Vaasan hovioikeuden alainen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1960.

Turun ja Itä-Suomen maanjako-oikeuksissa tämän asetuksen tullessa voimaan käsittelemättä tai lopullisesti ratkaisematta olevat asiat, jotka johtuvat sanottujen maanjakooikeuksien piireistä Vaasan maanjako-oikeuden piiriin siirtyvillä alueilla suoritetuista toimituksista, on siirrettävä viimeksi mainitun maanjako-oikeuden käsiteltäviksi.

Keski-Suomen lääniin siirtyvillä alueilla suoritettuja toimituksia koskevat valitukset ja alistukset, jotka tämän asetuksen tullessa voimaan ovat Hämeen, Mikkelin, Kuopion tai Vaasan läänin maanmittauskonttorissa tai saapuvat sinne sanotun ajankohdan jälkeen, on maanmittauskonttorin lähetettävä Vaasan maanjako-oikeudelle sanotun oikeuden käsiteltäviksi.

Pohjois-Karjalan lääniin siirtyvällä alueella suoritettuja toimituksia koskeva valitukset ja alistukset, jotka tämän asetuksen tullessa voimaan ovat Kuopion läänin maanmittauskonttorissa tai saapuvat sinne sanotun ajankohdan jälkeen, on maanmittauskonttorin lähetettävä Itä-Suomen maanjako-oikeudelle sanotun oikeuden käsiteltäviksi.

Toimituksista, jotka on lopetettu ennen tämän asetuksen voimaan tuloa, laaditaan kartta- ja asiakirjauudistukset aikaisemmin annettuja säännöksiä noudattaen. Niiden toimitusten osalta, jotka ovat vireillä tämän asetuksen tullessa voimaan, päättää uudistusten valmistamisesta maanmittaushallitus.

Helsingissä 22. päivänä tammikuuta 1960

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Toivo Antila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.