403/1959

Annettu Helsingissä 5. päivänä marraskuuta 1959

Laki yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan yleisistä teistä 21 päivänä toukokuuta 1954 annetun lain (243/54) 112 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 12 päivänä joulukuuta 1957 annetussa laissa (406/57), ja lisätään 113 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

112§

Päätös kunnan- tai kylätien rakentamisesta tai parantamisesta raukeaa, jollei tietyöhön ole ryhdytty ennen 1 päivää tammikuuta 1962. Milloin tietyöhön on ryhdytty, on aikaisempaa lakia noudatettava, mikäli tämän lain voimaanpanosta annetun lain 3 §:stä ei muuta johdu.

113§

Mitä edellä 59 §:ssä säädetään liikenteen kieltämisestä ja rajoittamisesta eräissä tapauksissa tiellä tai sen osalla, on vastaavasti sovellettava kunnan- ja kyläteihin.

Helsingissä 5. päivänä marraskuuta 1959

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

V.t. kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri
Arvo Korsimo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.