357/1958

Annettu Naantalissa 16 päivänä elokuuta 1958.

Laki pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle 14 päivänä tammikuuta 1938 annetun lain (23/38) 1, 7, 8 ja 9 § näin kuuluviksi:

1 §.

Kun maalaiskunnassa oleva kiinteistö on ulosottotoimin myyty, on maatalousministeriöllä valta kolmenkymmenen päivän kuluessa huutokaupan toimittamisesta lukien lunastaa myyty kiinteistö huutokauppahinnasta. Kauppakirjaa älköön tätä ennen ostajalle annettako.

7 §.

Tämän lain mukaan lunastettu kiinteistö tahi osa siitä voidaan luovuttaa 16 päivänä elokuuta 1958 annetun maankäyttölain (353/58) tarkoituksiin noudattaen, mitä sanotussa laissa on säädetty sen tarkoituksiin hankitun kiinteistön ja alueen käyttämisestä, taikka käyttää muulla, maatalousministeriön määräämällä tavalla.

Jos kiinteistön entinen omistaja tai hänen aviopuolisonsa taikka joku heidän rintaperillisistään, veljistään tai sisaristaan tahi näiden aviopuolisoista taikka omistajan tai hänen aviopuolisonsa vanhemmista on hakenut kiinteistöä, voidaan se tai siitä muodostettu tila hänelle luovuttaa, vaikka hän ei täyttäisikään kaikkia maankäyttölain 20 §:ssä säädettyjä edellytyksiä, jos hänet muuten katsotaan sopivaksi.

Edellä 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa ja erityisistä syistä muulloinkin voidaan luovutushinta määrätä 1 momentissa mainitun lain mukaista hintaa pienemmäksi, ei kuitenkaan pakkohuutokauppahinnan ja valtiolle aiheutuneiden kustannusten yhteenlaskettua määrää pienemmäksi.

8 §.

Tämän lain nojalla lunastettujen kiinteistöjen hinta ja sen korko suoritetaan asutusrahaston varoista.

9 §.

Jos tämän lain nojalla valtiolle lunastetut kiinteistöt käytetään maankäyttölain tarkoituksiin, on ne tai niistä muodostetut tilat saatettava maankäyttölain 101-104 §:ssä säädettyjen rajoitusten alaisiksi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1959.

Naantalissa 16 päivänä elokuuta 1958.

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN.

Maatalousministeri
Pauli Lehtosalo.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.