226/1958

Annettu Helsingissä 21. päivänä toukokuuta 1958

Asetus puolustusneuvostosta annetun asetuksen muuttamisesta

Puolustusministerin esittelystä muutetaan puolustusneuvostosta 21 päivänä maaliskuuta 1957 annetun asetuksen (137/57) 6 ja 7 § sekä 8 §:n 2 momentti seuraavasti:

Puolustusneuvostolla on pääsihteeri, yleissihteeri sekä tarpeellinen määrä sihteereitä. ja toimistohenkilökuntaa.

Pääsihteerin tulee olla sotilaallisen korkeakoulun tutkinnon suorittanut, valtakunnan puolustusta koskeviin asioihin hyvin perehtynyt henkilö. Yleissihteerillä tulee olla kelpoisuus puolustuslaitoksen everstin tai kommodorin virkaan.

Puolustusneuvoston pääsihteerin ja yleissihteerin määrää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä ja sihteerit valtioneuvosto. Toimistohenkilökunnan ottaa pääsihteeri.

Pääsihteerin, yleissihteerin ja sihteerien, jotka muodostavat puolustusneuvoston sihteeristön, tulee neuvoston puheenjohtajan alaisina:

1) omalta osaltaan valmistella neuvostolle esitettävät asiat;

2) pitää pöytäkirjaa neuvoston kokouksissa, laatia kirjelmät ja hoitaa arkisto;

3) pitää yhteyttä maanpuolustusvalmisteluja suorittaviin ministeriöihin, esikuntiin, virastoihin, laitoksiin ja järjestöihin, seurata näiden valmistelujen kehittymistä ja pitää puolustusneuvosto niistä tietoisena; sekä

4) suorittaa muut tasavallan presidentin tai puolustusneuvoston puheenjohtajan heille määräämät tehtävät.

Kokouksessa esittelee asian se neuvoston jäsen, jonka toimialaan käsiteltävä asia pääasiallisesti kuuluu, tai neuvoston pääsihteeri taikka yleissihteeri tahi muukin sihteeri, jonka tehtäväksi asian esitteleminen on annettu.

Helsingissä 21. päivänä toukokuuta 1958

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Puolustusministeri
Lars Björkenheim

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.