77/1957

Annettu Helsingissä 1. päivänä helmikuuta 1957

Laki epäsiveellisten julkaisujen levittämisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään epäsiveellisten julkaisujen levittämisen ehkäisemisestä 28 päivänä tammikuuta 1927 annetun lain (23/27) 2 §:ään uusi 2 momentti ja sanottuun lakiin uusi 4 § seuraavasti:

Jos aikakautinen julkaisu toistuvasti sisältää sukupuolikuria tai säädyllisyyttä loukkaavia kirjoituksia tai kuvallisia esityksiä, sovellettakoon vastaavasti, mitä 4 päivänä tammikuuta 1919 annetussa painovapauslaissa (1/19) on säädetty sellaisen aikakautisen painokirjoituksen väliaikaisesta ja määrä aikaisesta lakkauttamisesta, jonka sisällys käsittää saman lain 37 §:n 3 momentissa mainitun rikoksen.

Tämän lain noudattamisen valvontaa varten on asetettava valvontalautakunta, jonka tehtävänä on antaa oikeusministeriölle lausuntoja tämän lain soveltamista koskevissa asioissa sekä yksittäistapauksissa tehdä ehdotuksia tässä laissa tarkoitettuihin toimenpiteisiin ryhtymisestä. Tarkempia määräyksiä tästä lautakunnasta annetaan asetuksella.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1957.

Helsingissä 1. päivänä helmikuuta 1957

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Arvo Helminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.