588./1956

Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 1956.

Laki Suomen hallitusmuodon 25 ja 39 §:n muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä määrätyllä tavalla, muutetaan Suomen hallitusmuodon 25 ja 39 § näin kuuluviksi:

25 §.

Presidentin ollessa estyneenä hoitaa hänen tehtäviään pääministeri ja tämänkin ollessa estyneenä se ministeri, joka, sen mukaan kuin jäljempänä 39 §:ssä säädetään, on pääministerin sijaisena. Jos presidentin este on pysyväinen, valittakoon niin pian kuin mahdollista uusi presidentti, joka ryhtyy toimeensa heti vaalin jälkeen.

Sinä aikana, jolloin pääministeri tai muu ministeri hoitaa presidentin tehtäviä, älköön hän, jos hän on eduskunnan jäsen, hoitako edustajantointaan.

39 §.

Puheenjohtajana valtioneuvostossa on pääministeri ja tämän ollessa estyneenä se ministeri, jonka presidentti on määrännyt hänen sijaisekseen, sekä tämänkin ollessa estyneenä ensimmäinen läsnä oleva ministeri. Milloin presidentille esitellään valtioneuvostossa hänelle kuuluvia asioita, johtaa presidentti asiain käsittelyä.

Pääministeri tai muu ministeri älköön sinä aikana, jolloin hän 25 §:n mukaan hoitaa presidentin tehtäviä, hoitako hänelle ministerinä kuuluvia tehtäviä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1957. Lain voimaan tultua määrää tasavallan presidentti pääministerin esityksestä sen ministerin, joka silloin toimivassa valtioneuvostossa on oleva pääministerin sijaisena.

Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 1956.

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen.

Oikeusministeri
Arvo Helminen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.