453/1955

Annettu Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 1955.

Laki Suomen Pankin ohjesäännön muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Suomen Pankin 21 päivänä joulukuuta 1925 annetun ohjesäännön 4, 9 ja 30 §, näistä 4 ja 30 § sellaisina kuin ne ovat 4 päivänä kesäkuuta 1948 annetussa laissa (443/48) ja 9 § sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1938 annetussa laissa (440/38), näin kuuluviksi:

Perussäännöksiä.
4 §.

Pankin rahastot ovat:

kantarahasto, joka on saatettava kymmenentuhannen miljoonan markan suuruiseksi ja siinä määrässä pysytettävä; sekä

vararahasto, jota on kartutettava, niinkuin jäljempänä tässä ohjesäännössä säädetään, ja johon ei saa lukea pankin kiinteistöjen ja kaluston eikä pankin omistamien osakkeiden arvoa.

Setelinanto.
9 §.

Rikkinäinen pankin seteli lunastetaan täydestä nimellisarvostaan, jos siitä yhtenä kappaleena on jäljellä enemmän kuin puolet, ja puolesta nimellisarvostaan, jos siitä yhtenä kappaleena on jäljellä puolet.

Muissa tapauksissa tai jos on syytä epäillä, että seteli on tahallisesti rikottu, johtokunnalla on oikeus päättää, lunastetaanko seteli täydestä vai osa-arvosta vai jätetäänkö se lunastamatta. Jos lunastamatta jäänyt seteli annetaan esittäjälle takaisin, on se tehtävä mitättömäksi.

Voiton käyttö.
30 §.

Kunnes pankin kanta- ja vararahastot ovat yhteensä nousseet kahteenkymmeneentuhanteen miljoonaan markkaan, on pankin vuosivoitosta ainakin puolet käytettävä vararahaston kartuttamiseen. Sen jälkeen on vähintään kolmannes vuosivoitosta siirrettävä vararahastoon. Sen osan voitosta, joka ei ole menevä pankin rahastojen kartuttamiseen, saattaa eduskunta määrätä yleisiin tarkoituksiin käytettäväksi.

Jos pankin liike on tuottanut tappiota, on se korvattava pankin käyttämättömistä voittovaroista. Elleivät ne tarpeeseen riitä, on vajaus peitettävä vararahastosta. Jos vararahasto on siten vähentynyt, on seuraavien vuosien voitto lähinnä käytettävä rahaston palauttamiseksi sen entiseen määrään.

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 1955.

Tasavallan Presidentti
J. K. PAASIKIVI.

Ministeri
Veikko Vennamo.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.