229/1955

Annettu Helsingissä 6. päivänä toukokuuta 1955

Laki valtioneuvoston jäsenten palkkiosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Valtioneuvoston jäsen saa palkkiota, joka vastaa ylimpään palkkausluokkaan kuuluvassa valtion virassa tai toimessa kulloinkin suoritettavan peruspalkan ja viiden ikälisän yhteismäärää. Mikäli viran ja toimen haltijoille suoritetaan kalliinpaikanlisää, saa myös valtioneuvoston jäsen palkkion lisänä kalliinpaikanlisää, jonka määrä vastaa ylimpään palkkausluokkaan kuuluvassa virassa tai toimessa kulloinkin suoritettavan kalleimman ryhmän kalliinpaikanlisää. Pääministeri saa kuitenkin edellä tarkoitetun palkkion ja kalliinpaikanlisän kahdellakymmenellä prosentilla korotettuna.

Jos valtion viran tai toimen haltijain palkkausta tarkistetaan voimassa olevien säännösten nojalla virallisen elinkustannusindeksin muutosten perusteella, on 1 §:ssä säädettyä palkkiota ja kalliinpaikanlisää tarkistettava vastaavasti noudattamalla sanottuja säännöksiä. Vuotuisen palkkion ja kalliinpaikanlisän yhteismäärä tasoitetaan tällöin lähimpään sellaiseen markkalukuun, jonka kahdestoista osa on kahdellakymmenelläviidellä tasan jaollinen. Jos kaksi lukua on edellä tarkoitettuna lähimpänä lukuna, suoritetaan tasoitus suurempaan lähimpään lukuun.


Tätä lakia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1955.

Tämän lain 2 § on noudatettavana vain niin kauan, kuin valtion viran tai toimen haltijain palkkauksen yleinen tarkistus voimassa olevien säännösten mukaan toimitetaan virallisen elinkustannusindeksin muutosten perusteella.

Helsingissä 6. päivänä toukokuuta 1955

Tasavallan Presidentti
J. K. Paasikivi

Pääministeri
Urho Kekkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.