423/1954

Annettu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 1954.

Laki avioliittolain 10 ja 67 §:n muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 13 päivänä kesäkuuta 1929 annetun avioliittolain 10 ja 67 §, 10 § sellaisena kuin se on 23 päivänä maaliskuuta 1944 annetussa laissa (212/44), näin kuuluviksi:

10 §.

Ne, jotka ovat toisilleen sukua suoraan takenevassa ja etenevässä polvessa tai sisaruksia taikka joista toinen on toisen veljen tai sisaren jälkeläinen, älkööt menkö keskenään avioliittoon.

Henkilöiden kesken, joista toinen on ollut naimisissa toisen takenevassa tai etenevässä polvessa olevan sukulaisen kanssa, olkoon avioliitto niin ikään kielletty, jollei tasavallan presidentti, milloin tuo sukulainen on kuollut, erittäin painavista syistä anna siihen lupaa.

Avioliitosta lapseksiottajan ja ottolapsen kesken on voimassa, mitä siitä erikseen on säädetty.

67 §.

Jos avioliitto on päätetty henkilöiden kesken, jotka sukulaisuuden vuoksi eivät saa keskenään mennä avioliittoon, tai jos mielisairas tai tylsämielinen on mennyt avioliittoon, on se tuomittava peruutumaan.

Sama olkoon laki, jos avioliittoon on mennyt henkilö, joka jo oli naimisissa, paitsi milloin aikaisempi avioliitto jo on purkautunut.

Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 1954.

Tasavallan Presidentti
J. K. PAASIKIVI.

Oikeusmimsteri
W. Henriksson.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.