276/1954

Annettu Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 1954.

Laki valtiopäiväjärjestyksen 3 §:n muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä tavalla, muutetaan valtiopäiväjärjestyksen 3 § näin kuuluvaksi:

3 §.

Kansanedustajain vaalit toimitetaan joka neljäs vuosi samaan aikaan koko maassa.

Tasavallan presidentillä on kuitenkin oikeus, jos havaitsee sen tarpeelliseksi, määrätä uudet vaalit toimitettaviksi ennen 1 momentissa mainitun nelivuotiskaudella päättymistä. Siinä tapauksessa toimitetaan näitä vaaleja lähinnä seuraavat vaalit, jollei eduskuntaa uudestaan harjoiteta, neljäntenä vuonna sen jälkeen, jona edelliset vaalit toimitettiin.

Edustajan toimivalta alkaa silloin, kun hänet on julistettu valituksi, ja jatkuu, kunnes sen jälkeiset vaalit on toimitettu.


Tätä lakia sovelletaan ensimmäisestä vuoden 1953 jälkeisestä kansanedustajain vaalista lukien.

Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 1954.

Tasavallan Presidentti
J. K. PAASIKIVI.

Oikeusmimsteri
Y. W. Puhakka.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.