248/1954

Annettu Helsingissä 28. päivänä toukokuuta 1954

Laki osuuskuntalain voimaanpanosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Tänä päivänä annettu osuuskuntalaki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1955. Sillä kumotaan 10 päivänä heinäkuuta 1901 annettu osuustoimintalaki.

Osuuskuntalain voimaan tullessa vireillä olevat, sääntöjen vahvistamista koskevat asiat käsiteltäköön loppuun aikaisemman lain mukaisessa järjestyksessä.

Milloin viranomaiselta ennen osuuslautalain voimaan tuloa on pyydetty osuuskunnan kokouksen päätöksen toimeenpanoa kiellettäväksi, käsiteltäköön sellainen asia loppuun siinä järjestyksessä, kuin aikaisemmassa laissa on säädetty.

Ennen osuuskuntalain voimaantuloa tehdyn osuuskunnan kokouksen päätöksen moittimiseen nähden noudatettakoon edelleen aikaisemman lain säännöksiä.

Sen estämättä, mitä osuuskuntalaissa säädetään kokouksen kutsumisesta, saadaan kokous, johon kutsu on annettu ennen sanotun lain voimaantuloa, laillisesti pitää, jos sen kutsumisessa on noudatettu aikaisemman lain säännöksiä.

Mitä osuuskuntalain 76 §:ssä om säädetty, ei estä hallituksen jäsentä tai varajäsentä, jolla aikaisemman lain mukaisesti, joko sääntöjen tai osuuskunnan kokouksen päätöksen nojalla, on ollut oikeus kirjoittaa osuuskunnan toiminimi, käyttämästä sanottua oikeutta sen ajan kuluessa, joksi hän osuuskuntalain voimaan tullessa oli valittuna hallituksen jäseneksi tai varajäseneksi.

Niissä tapauksissa, joissa sopimus osuuskunnan perustamisesta on tehty ennen osuuskuntalain voimaantuloa, luettakoon sanotun lain 13 §:ssä mainittu määräaika lain voimaantulopäivästä.

Osuuskunnan jäsenen, joka on tehnyt eroamisilmoituksen tai erotettu ennen osuuskuntalain voimaantuloa, mutta jonka jäsenyys ei aikaisemman lain säännösten mukaan vielä ole lakannut, katsotaan eronneen 1 päivänä tammikuuta 1955.

Jos oikeus osuusmaksuun on siirretty ennen 1 päivää tammikuuta 1955 eikä siirronsaajaa ole sitä ennen hyväksytty osuuskunnan jäseneksi, sovellettakoon häneen, mitä osuuskuntalain 23 §:n 3 momentissa on säädetty, kuitenkin siten, että siinä mainittu kuuden kuukauden aika on luettava sanotun lain voimaantulopäivästä.

Jos osuuskuntalain voimaan tullessa olevan osuuskunnan säännöt ovat sanotun lain mukaan puutteelliset tai sen vastaiset, on osuuskunnan kahden vuoden kuluessa lain voimaantulosta lukien tehtävä sääntöihinsä siitä aiheutuvat muutokset. Osuuskunnan hallituksen tulee tehdä osuuskunnalle ehdotus sääntöjen muuttamisesta siten, että osuuskunta voi ehdotuksesta päättää ennen sanotun määräajan loppumista.

Rekisteröimisviranomaiset poistakoot kaupparekisteriin ennen osuuskuntalain voimaantuloa merkityistä osuuskuntien toiminimistä lisämaksuvelvollisuutta koskevat maininnat.

Helsingissä 28. päivänä toukokuuta 1954

TP
J. K. Paasikivi

KTMm
Penna Tervo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.