127/1954

Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1954

Laki asiakirjain kuolettamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan asiakirjan kuolettamisesta 14 päivänä elokuuta 1901 annetun lain 6 §, sellaisena kuin se on 21 päivänä kesäkuuta 1940 annetussa laissa (317/40), näin kuuluvaksi:

6 §

Jos hakemus otetaan käsiteltäväksi, päättäköön oikeus julkisella kuulutuksella kutsua sen, jonka hallussa asiakirja on, viimeistään määräpäivänä ennen kello kahtatoista näyttämään sen oikeudelle ja ilmoittamaan vaatimuksensa siihen, uhalla että asiakirja muuten, ellei laillista estettä ilmaannu, oikeuden päätöksellä kuoletetaan. Kuulutuksen tulee myös sisältää tarkka selitys asiakirjasta tai tarpeellinen jäljennös siitä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1954. Jos julkisen haasteen antamisesta on sitä ennen tehty päätös, on aikaisempaa lakia sovellettava.

Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1954

Tasavallan Presidentti
J. K. PAASIKIVI

Oikeusministeri
Reino Kuuskoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.