481/1953

Annettu Helsingissä 4. päivänä joulukuuta 1953

Laki valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta 30 päivänä maaliskuuta 1922 annetun lain 1 §, sellaisena kuin se on 21 päivänä marraskuuta 1952 annetussa laissa (396/52), näin kuuluvaksi:

Valtioneuvostossa on yleistä hallitusta ja eri hallinnonhaaroja varten kymmenen ministeriötä, nimittäin:

1. Ulkoasiainministeriö;

2. Oikeusministeriö;

3. Sisäasiainministeriö;

4. Puolustusministeri;

5. Valtiovarainministeri;

6. Opetusministeriö;

7. Maatalousministeriö;

8. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö;

9. Kauppa- ja teollisuusministeriö; sekä

10. Sosiaaliministeriö.

Valtioneuvostolla on myös kanslia, josta on voimassa, mitä tässä laissa on ministeriöstä säädetty.

Lisäksi voi valtioneuvostossa ella kansanhuoltoministeriö.

Jokaisen ministeriön päällikkönä on ministeri.

Tasavallan presidentti voi valtioneuvoston jäseniksi kutsua, pääministeri mukaan luettuna, enintään viisitoista ministeriä, jotka toimivat yhden tai useamman ministeriön päällikköinä tai käsittelevät niiden toimialaan kuuluvia asioita taikka ovat salkuttomina ministereinä.

Helsingissä 4. päivänä joulukuuta 1953

Tasavallan Presidentti
J. K. Paasikivi

Pääministeri
Sakari Tuomioja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.