10/1953

Annettu Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 1953.

Laki merivahingonlaskijan korvausselvityksestä merivakuutusasioissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Merivakuutussopimukseen perustuva korvausasia on, jollei toisin ole sovittu, merivahingonlaskijan selvitettävä. Ennen kuin tällainen asia voidaan ottaa tuomioistuimen tutkittavaksi, siitä kuitenkin aina tulee olla merivahingonlaskijan korvausselvitys.

2 §

Joka pyytää merivahingonlaskijaa toimittamaan korvausselvityksen, tehköön sen kirjallisesti ja esittäköön hänelle ne asiakirjat, jotka ovat tarpeen korvausasian selvittämiseksi.

Kun korvausselvitystä on pyydetty, kehoittakoon merivahingonlaskija vastapuolta määräämässään lyhyessä ajassa kirjallisesti esittämään, mitä tämä oikeutensa valvomiseksi pitää tarpeellisena, ja merivahingonlaskijalle toimittamaan ne asiakirjat, joihin hän tahtoo vedota.

Merivahingonlaskijan on, jos hän toteaa hänelle toimitetut asiakirjat epätäydelliseksi, vaadittava asianosaisilta tarpeellinen lisäselvitys.

3 §

Merivahingonlaskijan on kahden kuukauden kuluessa siitä, kun hän on saanut kaikki 2 §:ssä tarkoitetut asiakirjat, annettava korvausselvitys kahtena kappaleena, joiden tulee olla häneltä saatavissa siitä ajankohdasta alkaen, jolloin selvitys on merkitty annetuksi.

Korvausselvityksessä on mainittava, missä ajassa ja millä tavoin siihen tyytymätön saa puhevaltansa säilyttämiseksi panna moitekanteensa vireille tuomioistuimessa.

Korvausselvityksen antamisesta merivahingonlaskijan tulee kirjeellä antaa tieto asianosaisille viimeistään selvityksen antamispäivänä.

4 §

Merivahingonlaskijan korvausselvityksen moittimisesta tuomioistuimessa on voimassa, mitä merivahingonselvityksen moittimisesta on merilaissa säädetty.

Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 1953.

Tasavallan Presidentti
J. K. PAASIKIVI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Penna Tervo.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.