257/1951

Annettu Helsingissä 27 päivänä huhtikuuta 1951.

Aseuts merivahingonlaskijan toimesta annetun asetuksen muuttamisesta.

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä muutetaan merivahingonlaskijan toimesta 6 päivänä maaliskuuta 1936 annetun asetuksen (121/36) 9 §, sellaisena kuin se on 31 päivänä heinäkuuta 1947 annetussa asetuksessa (607/47), näin kuuluvaksi:

9 §

Yhteistä haveria koskevan laskun laatimisesta merivahingonlaskijalla on oikeus sitä pyytäneeltä asianomaiselta ottaa palkkiota seuraavat prosentit maksavasta pääomasta:

1 % enintään 400,000 markan määrästä;

0.5 % sen yli menevästä määrästä 4,000,000 markkaan asti;

0.4 % sen yli menevästä määrästä 8,000,000 markkaan asti;

0.2 % sen yli mevevästä määrästä 80,000,000 markkaan asti; sekä

0.02 % siitä määrästä, minkä verran maksava pääoma on 80,000,000 markkaa suurempi.

Jos haverin kärsineessä aluksessa on ollut kappaletavaralastia, tulee merivahingonlaskijan 1 momentissa mainitun palkkion lisäksi saada 160 markkaa kultakin konossementilta.

Muista kuin 1 momentissa mainituista selvityksistä, niin myös uudesta laskelmasta, joka on tehtävä tuomioistuimen vahvistettua sille toiset perusteet, merivahingonlaskijan tulee saada kohtuullinen asian laadun mukainen palkkio.

Helsingissä 27 päivänä huhtikuuta 1951.

Tasavallan Presidentti
J. K. PAASIKIVI.

Kauppa- ja teollisuusministeri
Penna Tervo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.