11/1951

Annettu Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 1951.

Laki Suomen Pankin ohjesäämiön 24 §:n muuttandsesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Suomen. Pankin 21 päivänä joulukuuta 1925 annetun ohjesäännön 24 §, sellaisena kuin se on 30 päivänä kesäkuuta 1947 annetussa laissa (549/47), näin kuuluvaksi:

24 §.

Pankin viran tai toimen haltijaiin eläkeoikeudesta on oleva voimassa, mitä pankkivaltuusmiesten vahvistamassa eläkesäännössä määrätään. Täyden eläkkeen määrä on yhtä monta prosenttia viran tai toimen haltijalle vahvistetun peruspalkan ja viiden ikälisän yhteismäärästä kuin voimassa olevassa laissa virkamieseläkkeistä valtion viran tai toimen haltijain vastaavien tai lähinnä vastaavien palkkausluokkien kohdalla on määrätty, kuitenkin siten, että alin ja korkein täysi eläke ovat sanotussa laissa säädetyn alimman ja korkeimman täyden eläkkeen suuruiset.

Viran tai toimen halitijan eläkeoikeutta älköön vähennettäkö siitä, mitä se oli, kun hänet virkaan tai toimeen nimitettiin.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 1951.

Tasavallan Presidentti
J. K. PAASIKIVI.

Ministeri
Nils Meinander.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.