189/1950

Annettu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 1950.

Laki Suomen Pankin ohjesäännön muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Suomen Pankin 21 päivänä joulukuuta 1925 annetun ohjesäännön 6 ja 17 §, näistä 6 § sellaisena kuin se on 13 päivänä joulukuuta 1939 annetussa laissa (490/39) ja 17 § sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1938 annetussa laissa (440/38), näin kuuluviksi:

6 §.

Pankin setelien liikkeessä oleva määrä saa nousta enintään viisikymmentätuhatta miljoonaa markkaa suuremmaksi kuin pankin kultakassa ja pankin riidattomat saatavat sen ulkomaisilta asiamiehiltä yhteensä. Riidattomiin saataviin luetaan myös ulkomailla maksettavat ulkomaanrahan määräiset vekselit, ulkomaisissa pörsseissä noteeratut ulkomaanrahan määräiset obligatiot, ulkomaanrahan määräiset erääntyneet obligatiot ja korkoliput sekä ulkomaanraha.

Mikäli pankin liikkeessä olevien setelien määrä on 1 momentissa mainittujen varojen yhteenlaskettua määrää suurempi, tulee setelien katteena olla kotimaisia vekseleitä, joiden maksupäivään ei ole kolmea kuukautta pitempää aikaa ja joiden maksamisesta on vastuussa ainakin kaksi vakavaraista henkilöä tai toiminimeä, sekä valtion vekseleitä enintään kolmenkymmenentuhannen miljoonan markan määrästä.

Liikkeessä oleviin seteleihin luetaan myös pankin Suomen rahan määräiset osoitukset ja muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset samoin kuin myönnettyjen kassakreditiivien nostamattomat määrät.

Jos asianhaarat välttämättä vaativat voidaan 1 momentissa mainittu enimmäismäärä pankkivaltuusmiesten esityksestä asetuksella korottaa määräajaksi enintään viiteenkymmeneenkahdeksaantuhanteen miljoonaan markkaan, ja voi tällöin korotusmäärän katteena 2 momentin estämätta olla joko osaksi tai kokonaan myös valtion vekseleitä.

Pankin kultavarat kirjataan enintään arvoon, jonka mukaan kilo hienoa kultaa maksaisi kaksisataaviisikymmentätuhatta markkaa.

Pankin ulkomaanrahan määräiset varat, joista puhutaan 1 momentissa, kirjataan enintään niiden käypään arvoon tai hankintahintaan, milloin tämä on edellistä alempi, obligatiot kutenkin enintään nimellisarvoon.

17 §.

Pankkivaltunsmiesten asiana on:


22) vahvistaa eläkesääntö pankin setelipainon palveluksessa oleville.

Asiat, joista puhutaan 1 momentin 1-8 ja 14-18 kohdassa, niin myös 19-22 kohdassa mainitut asiat, mikäli ne eivät koske johtokunnan jäseniä, on käsiteltävä johtokunnan esityksen perusteella.

Pankkivaltuusmiesten kokouksissa ovat johtokunnan jäsenet saapuvilla ja oikeutetut käyttämään puhevaltaa.

Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 1950.

Tasavallan Presidentti
J. K. PAASIKIVI.

Valtiovarainministeri
V. J. Sukselamen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.